THE MANY PORTRAITS OF KAPETAN ZAHARIAS
STATUE OF ZAHARIAS IN SPARTA
FRONT COVER OF THE BOOK BY SARANTOS KARGAKOS TITLED "ZAHARIAS BARBITSIOTIS: O DASKALOS TIS KLEFTOURIAS." (PUBLISHED 1998)

SIGNATURE OF KAPETAN ZAHARIAS & HIS PERSONAL STAMP UNDERNEATH WHICH READS "KAPETAN ZAHARIAS BARBITSIOTIS 1795"
PAINTING OF KAPETAN ZAHARIAS
STATUE OF ZAHARIAS IN VARVITSA, LACONIA